SAĞLIK VE İLAÇ HUKUKU

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; sağlık ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası müvekkillerine, kanunlara tam uyum amacıyla özel hukuk ve kamu hukuku alanında danışmanlık hizmetleri verirken, olası uyuşmazlıklar halinde müzakere süreçlerinin yönetilmesi ve dava takibi gibi hizmetler vermektedir. Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Sağlık ve ilaç sektöründe kişisel verilerin korunması ve fikri mülkiyet konuları başta olmak üzere yasalara uyum sürecinin yönetilmesi ve özellikle yüksek önem taşıyan “hassas verilerin” korunması hususunda hukuki yükümlülüklerin belirlenmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Sağlık çalışanlarının özel hukuktan ve kamu hukukundan doğan sorumluluğu kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, gerekli olması halinde dava takip sürecinin yürütülmesi

  • İlaç sektöründe fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında danışmanlık ve dava takip hizmetleri verilmesi

  • Yurt içi ya da yurt dışı bağlantılı sağlık ekipmanı satın alma-kiralama gibi süreçlerde sözleşmelerin düzenlenmesi, revize edilmesi

  • Malpraktis iddiaları karşısında müzakerelerin yürütülmesi ve gerekliliği halinde dava takip sürecinin yürütülmesi