REKLAM VE MEDYA HUKUKU

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; reklam ve medya hukuku alanında faaliyet gösteren müvekkillerine aşağıdaki alanlarda hizmet sağlamaktadır :

  • Reklam ve medya hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, revizesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Prodüksiyon, oyunculuk, reklam, menajerlik, yapım ve sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması, revizesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Reklam faaliyetlerinin reklam hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve haksız rekabet düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve hukuki görüş verilmesi

  • İçeriğin kaldırılması başvurusu ve içerik kaldırma sürecinin yönetilmesi – erişimin engellenmesine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi

  • Tekzip hazırlanması, başvurusu ve tekzip sürecinin yönetilmesi

  • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile anlaşmazlıkların çözümü, cezalara itiraz ve sair idari merciler nezdindeki hukuki işlemlerin yerine getirilmesi

  • Maddi ve manevi tazminat davaları

  • Medya yolu ile işlenen suçlar, yanıltıcı reklam ve ilanlar ile işlenen suçlara ilişkin ceza davaları