İŞ HUKUKU

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; iş hukuku alanında, hukuki problemleri henüz doğmadan önleyebilmek adına danışmanlık hizmetleri sunarken, halihazırdaki uyuşmazlıkların da arabuluculuk yahut dava yoluyla çözümünde destek sağlamaktadır. İş hukuku alanındaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir :

 • İşe alım sürecinin hukuka uygun yürütülmesi adına danışmanlık hizmeti sunulması

 • Belirli ve belirsiz süreli, tam zamanlı yahut yarı zamanlı iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, incelenmesi ve revize edilmesi

 • Çalışma koşullarının hukuka uygunluğu noktasında danışmanlık hizmeti verilmesi

 • İşverenlerin dış kaynak kullanımı (outsourcing) noktasında hukuka uygunluğun sağlanması

 • İş sözleşmeleri süresince işverenin yükümlülükleri konusunda pratik çözümler üretilmesi

 • Bağlı şirketler arası işçi değişimi, iş sözleşmesinin devri ile yurt dışına işçi transferleri süreçlerinin yürütülmesi

 • Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması ve devamında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Çalışan ve çalışan adaylarının kişisel verilerinin güvenliği için iş sözleşmelerinin, iş yeri yönergelerinin, protokollerin, politikaların, aydınlatma metinlerinin düzenlenmesi ve revize edilmesi

 • İş ilişkisi süresince tarafların sorumluluklarının yerine getirilmesinde mevzuata uygunluğun sağlanması

 • İşçi-işveren uyuşmazlıklarında arabuluculuk faaliyetlerinin yürütülmesi

 • İş ilişkisinin fesih yahut ikale ile sona erdirilmesinde müvekkillerin menfaatlerine uygun çözümler üretilmesi

 • İş sözleşmesinin sona ermesi halinde tarafların rekabet etmeme, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile sınırlı olmamakla birlikte sözleşme sonrası sorumluluklarında hukuka uygunluğunun sağlanması

 • Şirket birleşme ve devralmalarında iş hukukundan kaynaklı sorumluluklar noktasında danışmanlık hizmeti sunulması