İCRA VE İFLAS HUKUKU

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; müvekkillerinin alacaklarının tahsil edilmesi amacıyla ilamsız - ilamlı icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip ve haciz işlemleriyle ilgili hizmetler sunmaktadır. İcra ve iflas hukuku alanındaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir :

  • İlamsız - ilamlı icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip başlatılması ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • İhtiyati haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi
  • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız – ilamlı takip
  • Konkordato, yeniden yapılandırma ve iflas konularında danışmanlık ve dava hizmetleri