GAYRİMENKUL HUKUKU

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; müvekkillerine tapu ve tescil davaları, intifa hakkı ve sair irtifak haklarına ilişkin davalar ile istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davaları kapsamında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bunların yanında, Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; inşaat proje sözleşmelerinin hazırlanması, işbu projelerin ilgili mevzuata uyumu, yabancıların ve Türk vatandaşlarının emlak alım satımı ve kiralaması hususlarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Bu kapsamda tarafımızca sağlanan hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir;

  • Tapu işlemleri ve davaları
  • Kiralama sözleşmeleri ve davaları
  • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri ve davaları
  • Gayrimenkul finansmanı
  • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
  • Yabancıların mülk edinmesi kapsamında danışmanlık hizmeti sağlanması
  • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğu bağlamında danışmanlık hizmeti sağlanması
  • Gayrimenkul sözleşmeleri ve davaları