FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; telif hakları, marka, patent ve tasarım başta olmak üzere fikri mülkiyet hukukunun birçok alanında müvekkillerine danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda sağlanan hizmetlerden bazıları aşağıdaki şekildedir :

  • Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kararlarına karşı açılan iptal davaları

  • Tecavüzün tespiti, men’i ve ref’i davaları

  • Maddi tazminat ve ticari itibarın zedelenmesi sebebiyle manevi tazminat tazminatları

  • Hükümsüzlük davaları

  • İnternet alan adlarıyla ilgili uyuşmazlıkların çözümü ve danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Hukuki mütalaa verilmesi, uyuşmazlıkların barışçıl yollardan çözüme kavuşturulması adına taraflar arasındaki sulh görüşmelerinin yürütülmesi ve neticelendirilmesi

  • Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve revizesi