E-TİCARET VE İNTERNET HUKUKU

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; online pazar yeri sağlayıcılarının uymakla yükümlü oldukları çok katmanlı ve karmaşık yasalar karşısında müvekkillerine ekonomik, pratik ve sonuç odaklı çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda sağladığı hizmetler sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki gibidir :

  • Online platformlarda, özellikle hassasiyet gerektiren kişisel verilerin korunması hususunda ihtiyaca özgü uyum ve danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Online platformlarda gizlilik politikalarının, tüketici haklarının ve sorumluluğun sınırlarının oluşturulması aşamasında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

  • İnternet ortamında doğan uyuşmazlıklarda yurt içi ve yurt dışında yargı yerinin belirlenmesi, uygulanacak hukuk kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi ve dava süreçlerinin yürütülmesi

  • İnternet tabanlı hizmet yahut ürün sunmayı amaçlayan işletmelerin kanuni sorumlulukların sınırlarının çizilmesi ve bu kapsamda yol haritası oluşturulması noktasında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Mesafeli satışa ilişkin sözleşmelerin işin kapsamına uygun olarak düzenlenmesi ve revize edilmesi

  • İnternet ortamında markanın ve itibarın korunması adına gerekli operasyonların yürütülmesi, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve gerek duyulması halinde dava sürecinin yönetilmesi

  • Elektronik imza ve elektronik ödeme gibi hizmetlerinden faydalanılmasının getirdiği hukuki yükümlülükler noktasında uyum ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Ürün/hizmet güvenliği ve kalitesi noktasında yasalara uygunluğun sağlanması adına protokollerin oluşturulması, sözleşmelerin düzenlenmesi ve tüketiciye karşı sorumluluklara ilişkin pratik çözümler üretilmesi