DİJİTAL OYUN HUKUKU

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; ekonomik pazarı hızlı bir ivmeyle gelişen oyun sektöründe müvekkillerine, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden genç ve alanında uzman ekibiyle hukuki uyum süreçlerinin yönetilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi noktasında destek sağlamaktadır. Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir :

  • Dijital oyunların yazılımdan tasarıma kadar her aşamasında akdedilmesi gereken, - ve yazılanlarla sınırlı olmamak üzere-; lisans, distribütörlük, satın alma, iş sözleşmeleri ve benzeri sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve revize edilmesi

  • Online ve offline oyunlarda ihtiyaç duyulan kişisel verilerin farklı kapsamlarda korunması noktasında yasalara uyumun sağlanması ve konuya ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi

  • Dijital hakların yönetimi noktasında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

  • Yurt dışı ve yurt içi girişimlerin, hedeflenen pazarın hukuki arka planına uyumunun sağlanması

  • Oyun içi hakların korunması noktasında özel hukuk ve kamu hukukundan doğan uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetlerinin sunulması

  • Dijital oyun yaratıcısı, lisansörü, distribütörü veya kullanıcılarının fikri mülkiyet haklarına ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmesi, müzakerelerin yürütülmesi

  • Dijital oyun, mobil uygulamalar ve diğer yazılımların kullanıcı sözleşmelerinin hukuka uygunluğunun sağlanması