DAVA VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık; şirketler hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, kişisel verilerin korunması hukuku alanlarında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü noktasında müvekkillerine kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmakta, hukuki mütalaalar hazırlamakta, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması için pratik ve makul mekanizmalar kurgulamakta, uyuşmazlık tarafları arasında sulh müzakerelerini yürütmekte ve müvekkillerini arabuluculuk ve mahkemeler nezdinde temsil etmektedir. Dava ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri bağlamında tecrübelerimizden bazıları aşağıdaki gibidir :

  • Şirket feshi, ortaklıktan çıkma/çıkarılma davaları, sulh müzakerelerinin yürütülmesi ve neticelendirilmesi
  • Yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin davaların yürütülmesi
  • Şirket genel kurul kararlarının/yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin uyuşmazlıkların yürütülmesi
  • Ticaret hukuku, borçlar hukuku ve sözleşmeler hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin olarak; telif hakları, marka, patent, tasarım, faydalı model, ticari sırlar ve haksız rekabet alanlarındaki uyuşmazlıkların çözümü
  • Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin davaların yürütülmesi