Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi ve Masak Online Sistemi Güncellenmiştir

Vergi Hukuku

Ödeme ve elektronik para kuruluşları sektörüne özgü şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi (“Rehber”) ve Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Formu (“Form”), sektör temsilciler ve sektör birliklerinden alınan görüş ve öneriler ile Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu çerçevesinde güncellenmiştir.

 

Rehber’de özetle:

  • Form sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlanmış,
  • Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri eklenmiş,
  • Gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklenmiş,
  • Bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kategorileri eklenmiş,
  • Şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları eklenmiş,
  • Referans değer tabloları güncellenmiş ve kodlamalar değiştirilmiş,
  • Kimlik tespit türü ve İşleme Aracılık Eden Finansal Kuruluş bilgileri bölümleri eklenmiş,
  • Yeni şüphe kategorileri eklenerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirilmiştir.

Rehber’in tam haline buradan ulaşabilirsiniz.

Form’un tam haline buradan ulaşabilirsiniz.  

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr