YUNANİSTAN MASASI

 

 

Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de her daim canlı olmasına sebep olmaktadır. Gerek ülkelerin coğrafi yakınlığı gerekse Yunanistan’daki Türk nüfus yoğunluğu ticari yatırımların yapılması noktasında Yunanistan’ı cazip kılmaktadır. Ayrıca Yunanistan’ın ihracat hedefleri arasında Türkiye’nin de önemli bir rolü olması dolayısıyla ticari hareketlilik Türkiye’nin girişimleriyle sınırlı kalmamaktadır.

 

 

 

 

 

Her İki Ülke Dahilinde Hukuki Hizmet Sağlayabilmek Neden Önemli?

Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiliklerin işbu ülke şirketleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir ticari ilişkiler oluşturmasında Türk Hukuku ve Yunan Hukuku’nda yetkin kişilerin desteğinin gerekliliği kaçınılmazdır.

İşbu kapsamda Zümbül Hukuk ve Danışmanlık aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere birçok alanda hukuki destek sağlamaktadır.

  • Söz konusu girişimlerde hedef ülkenin şirket kuruluş, devralma ve birleşmelerini düzenleyen kanunları kadar, ülkenin prosedürel yaklaşımları da önem taşımaktadır. İşbu sebeple Yunanistan’daki konusunda uzman ve deneyimli iş ortaklarımızla, Türk yatırımcıların kolay, hızlı ve en az maliyetle ticari ilişkiler ve iştirakler oluşturabilmeleri adına hizmet sunmaktayız.
  • Türk şirketlerinin Yunanistan’da işçi çalıştırması yahut Türkiye’deki işçilerinin Yunanistan’a transferi noktasında Türk Hukukunun öngördüğü hak ve yükümlülükler kadar Yunanistan Hukuku’nun gerekliliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık iş sözleşmelerinin oluşturulması, işçi transferi süreçlerinin yönetilmesi, sosyal güvenlik yasalarının gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve daha birçok alanda Yunan-Türk Hukukunda uzman avukatlarla kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktadır.
  • Tüzel ya da gerçek kişilerin fikri mülkiyet haklarının Türkiye dahilinde korunması çoğu senaryoda yeterli olmamaktadır. Bu noktada Yunan iş ortaklarıyla ve bünyesindeki Yunanistanlı Avukatlarla, Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, kapsamlı bir danışmanlık hizmetinin sağlanmasının yanı sıra, işbu hakların korunması noktasında yerine getirilmesi gereken prosedürel adımlarda da destek sunmaktadır.
  • İki ülke arasında oluşturulan ticari ilişkiler aynı zamanda iki ülke vatandaşlarına ait kişisel verilerin aktarılmasını da gerektirebilmektedir. Bu durumda Yunanistan’da geçerli olan Veri Koruma Tüzüğü ile Türkiye’deki Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun gereklilikleri çok iyi analiz edilmeli ve süreci bu doğrultuda yürütebilecek her iki ülke kanunlarına da hakim avukatlarca hukuki altyapı oluşturulmalıdır. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, şirketlerin ticari ilişkilerinin güvenli ve kanuna uygun olarak oluşturulması noktasında her iki ülke kapsamında hizmet sunarak, şirketleri daha sonradan karşılaşılması arzu edilmeyecek hukuki yaptırımlardan korumayı amaçlayan uyumluluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Konuya ilişkin bilgi almak, Yunanistan-Türkiye bağlantılı iş ortaklarımızla iletişime geçmek için greecedesk@zumbul.av.tr  e-mail adresini kullanabilir yahut +90 212 585 06 51 telefon numarası üzerinden bizleri arayabilirsiniz.

__

* gerekli alanlar

__ (0)