YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Dış sınırlarını giderek daha fazla kilitleyen bir Avrupa’nın yanında, Türkiye’deki göç akışı günden güne artmaya devam etmektedir. Yabancı vatandaşların katkı ve katılımı ve ayrıca dinamik toplumu ile, Türkiye’nin ekonomisinin hızlıca geliştiğine tanıklık ettiğimiz bugünlerde Zümbül Hukuk ve Danışmanlık Bürosu donanımlı Avukat kadrosu ile ve geniş çalışma alanları ışığında, gerçek ve tüzel kişiler için Türkiye genelinde Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, bir ülkedeki yabancıların durumunu düzenleyen yasalar, yönetmelikler ve genelgeler gibi tüm yasal normları kapsayan uluslararası özel hukukun bir dalıdır. Bu hukuk alanı, vatandaşı olmadığınız bir ülkeye giriş, kalış, uzaklaştırma, iltica hakkı, milliyet hakkı ve yabancıların üçüncü ülke vatandaşlarının uluslararası korunması için başvuru koşulları ile ilgilidir.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukukunda hukuki prosedürler dosyanın dikkatli bir şekilde hazırlanmasını gerektiren nispeten uzun prosedürlerdir. Bu da hem başarıda hem de davanın işleme hızında uzman kişilerden yardım almanın sürecin başarıyla yürütülmesinde belirleyici olduğunu kanıtlamaktadır.

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat nasıl seçilir?

Yabancılar Hukukunda uzmanlaşmış bir avukatın seçimi, esas olarak kendisine emanet edilecek davanın niteliğine bağlıdır. Bazı profesyoneller hukuki danışmanlık konusunda uzmandır, diğerleri ise dava takibinde ve davalarda savunma yapmada uzmanlaşmıştır.

Yabancılar Hukukunda uzmanlaşmış avukat, müşterisi ile sürekli temas halinde olmalı ve davanın ilerleyişi hakkında onu bilgilendirmelidir. Bununla birlikte, itibar, bir avukat seçerken de önemli bir kriterdir.

Yabancılar Hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukat, tüm koşullar yerine getirildikten sonra oturma izni veya hatta daimî ikamet unvanı (kalıcı oturma izni) almak için idari prosedürlerinizde size eşlik edecektir.

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Vatandaşlık Hukukundan ve Yabancılar Hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığın belirlenmesi, uyuşmazlığın çözümü ve her türlü dava ve işlemin takibi konusunda, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerine hukuki hizmet verebilmektedir.   

Bu kapsamda tarafımızca sağlanan hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir;

  • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türk vatandaşlığının genel başvuru, istisnai başvuru veya evlilik yoluyla kazanılması süreçlerinde detaylı destek sağlanması,
  • Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’inci maddesinde düzenlenen yatırım veya istihdam oluşturma yoluyla vatandaşlığın kazanılmasında gerekli başvuruların yapılması ve sürecin sonuçlandırılması,
  • Türk vatandaşlığının Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 21. maddesi uyarınca seçimlik hak kullanılmamasına veya Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesine istinaden kaybedilmesi sürecinde müteakiben tekrar vatandaşlık için başvuru yapılması,
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Ulusal topraklardan sınır dışı edilme, bölgeyi terk etme yükümlülüğü, oturma iznini reddedilmesi, oturma izninin yenilenmesinin reddedilmesi durumlarının takibi ve sonuçlandırılması,
  • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

 

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz ve/veya yorumunuz olması halinde, bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr