RUSYA MASASI

 

Türkiye’nin Rusya ile ticari ilişkisi yükselen bir tablo çizmekte olup, 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 15 oranında artmıştır. Hammaddeden tekstile birçok ürün ve hizmet ihraç edilen Rusya, ayrıca coğrafi konumu sebebiyle de Türk yatırımcılar için cazip bir pazardır. Rusya ve aynı coğrafyada yer alan Türki Cumhuriyetlerle daha hızlı iletişim kurmak, farklı hukuki ve bürokratik yapıları iyi analiz etmek bu gelişen ticari ilişkide önemli bir rol oynamaktadır.

 

 

 

 

Her İki Ülke Dahilinde Hukuki Hizmet Sağlayabilmek Neden Önemli?

Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiliklerin işbu ülke şirketleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir ticari ilişkiler oluşturmasında Türk Hukuku ve Rus Hukukunda yetkin kişilerin desteğinin gerekliliği kaçınılmazdır.

İşbu kapsamda Zümbül Hukuk ve Danışmanlık aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere birçok alanda hukuki destek sağlamaktadır.

  • Söz konusu girişimlerde hedef ülkenin şirket kuruluş, devralma ve birleşmelerini düzenleyen kanunları kadar, ülkenin prosedürel yaklaşımları da önem taşımaktadır. İşbu sebeple Rusya’daki konusunda uzman ve deneyimli iş ortaklarımızla, Türk yatırımcıların kolay, hızlı ve en az maliyetle ticari ilişkiler ve iştirakler oluşturabilmeleri adına hizmet sunmaktayız.
  • Türk şirketlerinin Rusya’da işçi çalıştırması yahut Türkiye’deki işçilerinin Rusya’ya transferi noktasında Türk Hukukunun öngördüğü hak ve yükümlülükler kadar Rus Hukuku’nun gerekliliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık iş sözleşmelerinin oluşturulması, işçi transferi süreçlerinin yönetilmesi, sosyal güvenlik yasalarının gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve daha birçok alanda Rus-Türk Hukukunda uzman avukatlarla kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktadır.
  • Tüzel ya da gerçek kişilerin fikri mülkiyet haklarının Türkiye dahilinde korunması çoğu senaryoda yeterli olmamaktadır. Bu noktada Rusya’daki iş ortaklarıyla, Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, kapsamlı bir danışmanlık hizmetinin sağlanmasının yanı sıra, işbu hakların korunması noktasında yerine getirilmesi gereken prosedürel adımlarda da destek sunmaktadır.
  • İki ülke arasında oluşturulan ticari ilişkiler aynı zamanda iki ülke vatandaşlarına ait kişisel verilerin aktarılmasını da gerektirebilmektedir. Bu durumda Rusya’daki kişisel verileri koruma mevzuatının gereklilikleri ve kapsamı çok iyi analiz edilmeli ve süreci bu doğrultuda yürütebilecek her iki ülke kanunlarına da hakim avukatlarca hukuki altyapı oluşturulmalıdır. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, şirketlerin ticari ilişkilerinin güvenli ve kanuna uygun olarak oluşturulması noktasında her iki ülke kapsamında hizmet sunarak, şirketleri daha sonradan karşılaşılması arzu edilmeyecek hukuki yaptırımlardan korumayı amaçlayan uyumluluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Konuya ilişkin bilgi almak, Rusya-Türkiye bağlantılı iş ortaklarımızla iletişime geçmek için russiadesk@zumbul.av.tr  e-mail adresini kullanabilir yahut +90 212 585 06 51 telefon numarası üzerinden bizleri arayabilirsiniz.