FAS MASASI

 

 

Türkiye ile Fas arasındaki ticari ilişkiler 2006 yılında Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması ardından iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018 yılında neredeyse iki katına çıkarak 2.7 Milyon Dolara ulaşmıştır. Fas’taki Türk yatırımlarının artışının desteklenmesi adına 2019 yılında vergi teşvikleri ön görülmüş yatırım yapmak isteyen için fon oluşturulmuştur.

Fas Masası ile Afrika Kıtasında yer alan diğer ülkelerle de daha yakın bir ilişki kurmamıza olanak sağlanmış olup böylelikle desteğe ihtiyacı olan müvekkillerimiz işbu ülkelerle de hızlı ve sağlıklı iletişim sağlayabileceklerdir.

 

 

 

 

Her İki Ülke Dahilinde Hukuki Hizmet Sağlayabilmek Neden Önemli?

Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiliklerin işbu ülke şirketleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir ticari ilişkiler oluşturmasında Türk Hukuku ve Fas Hukuku’nda yetkin kişilerin desteğinin gerekliliği kaçınılmazdır.

İşbu kapsamda Zümbül Hukuk ve Danışmanlık aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere birçok alanda hukuki destek sağlamaktadır.

  • Söz konusu girişimlerde hedef ülkenin şirket kuruluş, devralma ve birleşmelerini düzenleyen kanunları kadar, ülkenin prosedürel yaklaşımları da önem taşımaktadır. İşbu sebeple Fas’taki konusunda uzman ve deneyimli iş ortaklarımızla, Türk yatırımcıların kolay, hızlı ve en az maliyetle ticari ilişkiler ve iştirakler oluşturabilmeleri adına hizmet sunmaktayız.
  • Türk şirketlerinin Fas’ta işçi çalıştırması yahut Türkiye’deki işçilerinin Fas’a transferi noktasında Türk Hukukunun öngördüğü hak ve yükümlülükler kadar Fas Hukuku’nun gerekliliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık iş sözleşmelerinin oluşturulması, işçi transferi süreçlerinin yönetilmesi, sosyal güvenlik yasalarının gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve daha birçok alanda Fas-Türk Hukukunda uzman avukatlarla kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktadır.
  • Tüzel ya da gerçek kişilerin fikri mülkiyet haklarının Türkiye dahilinde korunması çoğu senaryoda yeterli olmamaktadır. Bu noktada Fas’taki iş ortaklarıyla, Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, kapsamlı bir danışmanlık hizmetinin sağlanmasının yanı sıra, işbu hakların korunması noktasında yerine getirilmesi gereken prosedürel adımlarda da destek sunmaktadır.
  • İki ülke arasında oluşturulan ticari ilişkiler aynı zamanda iki ülke vatandaşlarına ait kişisel verilerin aktarılmasını da gerektirebilmektedir. Bu durumda Fas’taki kişisel verileri koruma mevzuatının gereklilikleri ve kapsamı çok iyi analiz edilmeli ve süreci bu doğrultuda yürütebilecek her iki ülke kanunlarına da hakim avukatlarca hukuki altyapı oluşturulmalıdır. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, şirketlerin ticari ilişkilerinin güvenli ve kanuna uygun olarak oluşturulması noktasında her iki ülke kapsamında hizmet sunarak, şirketleri daha sonradan karşılaşılması arzu edilmeyecek hukuki yaptırımlardan korumayı amaçlayan uyumluluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Konuya ilişkin bilgi almak, Fas-Türkiye bağlantılı iş ortaklarımızla iletişime geçmek için moroccodesk@zumbul.av.tr  e-mail adresini kullanabilir yahut +90 212 585 06 51 telefon numarası üzerinden bizleri arayabilirsiniz.