Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlanmıştır

Çevre Hukuku

26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı tarafından, “Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” hazırlanarak 27/04/2022 tarihinde internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar başlığı ile yayımlanan düzenleme ile;

  • Zorunlu depozito yönetim sisteminin genel ilke ve esasları,
  • Zorunlu depozito yönetim sisteminin kapsamı (Ek-1 ve Ek-2) ve kapsamın uygulanmasına ilişkin esaslar,
  • Depozito yönetim sistemine katılım zorunluğu getirilen ambalajlı ürünlerin kayıt işlemlerine ilişkin esasları,
  • Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamına alınan ambalajların sağlaması gereken kriterlere ilişkin esaslar,

belirlenmiştir.

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr