Teminat Verme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır

30/06/2022 tarihli ve VUK-143/2022-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31/5/2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 25/5/2022 tarih ve VUK-141/2022-4 sayılı Sirküler ile 30/6/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen talepler doğrultusunda söz konusu teminat verme süresi 1/8/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Konuya ilişkin Sirkülere buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr