İrlanda Veri Koruma Otoritesi TikTok'a Yönelik Yaptırım İçeren Kararını Açıkladı

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İrlanda Veri Koruma Otoritesi ("VKO"), 1 Eylül 2023’te TikTok hakkında açılan soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdi.

TikTok'un, 31 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 arasındaki dönemde çocuk kullanıcılarla ilgili kişisel verilerin işlenmesinde Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (“General Data Protection Regulation” – “GDPR”) yükümlülüklerine uyup uymadığı,

(i) Varsayılan olarak herkese açık ayarların yanı sıra 'Aile Eşleşmesi' özelliğiyle ilişkili ayarlar da dahil olmak üzere belirli TikTok ayarları

(ii) Kayıt sürecinin bir parçası olarak yaş doğrulaması

özellikleri yönünden incelenmiştir.

3 Eylül 2022 tarihinde VKO, soruşturma ile ilgili bir taslak metin sunmuştur. VKO'nun taslak kararında GDPR'nin belirli maddelerinin ihlal edildiğine dair bulgular olduğuna değinilmiştir. VKO tarafından yer verilen bulgular üzerinde geniş bir mutabakat olsa da, İtalya ve Berlin Denetim Otoriteleri tarafından taslak karara itirazda bulunulmuştur.

Avrupa Veri Koruma Kurulu, itirazlara ilişkin bağlayıcı kararını 2 Ağustos 2023 tarihinde kabul etmiştir. Karar ile VKO’ya, taslak kararını Berlin Denetim Otoritesi tarafından yapılan itirazı içerecek şekilde değiştirmesi ve taslakta yer verilen ifadeleri uygulanabilir hale getirmek için mevcut kararın kapsamını genişletmesi gerektiği söylenmiştir.

Veri Koruma Otoritesinin 1 Eylül 2023 tarihinde kabul edilen kararı, GDPR'nin belirli maddelerinin TikTok tarafından ihlal edildiğine dair bulgulara yer vermektedir. Karar ayrıca aşağıdaki yaptırımları içermektedir:

  • Kınama cezası;
  • Kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren üç aylık bir süre içinde işlemlerini GDPR yükümlülüklerine uygun hale getirmesini gerektiren bir emir;
  • Toplam 345 milyon euro tutarında idari para cezası.

Kararla ilgili basın açıklamasının tamamına (İngilizce) buradan ve nihai kararın tam metnine (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr