Rekabet Kurumu Tarafından Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Hakkında Soruşturma Açılmıştır

Rekabet Hukuku

Rekabet Kurumu (“Kurum”) Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ’nin klor alkali ürünleri sektöründeki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u (“Kanun”) ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca (“Kurul”) karara bağlanmıştır.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 12.06.2024 tarihli toplantısında müzakere den Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-26/626-M (1) sayılı kararı (“Karar”) ile karar vermiştir.

Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr