Rekabet Kurumu Tarafından Şişecam’a Soruşturma Başlatılmıştır

Rekabet Hukuku

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) 05.07.2024 tarihli duyurusuna göre Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (“Şişecam”)  ve iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin (“Çevre Sistemleri”) cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik olarak Rekabet Kurulunun (“Kurul”) 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından taahhütler sunulmuş ve sunulan taahhütler Kurul tarafından 21.10.2021 tarihli ve 21-51/712-354 sayılı kararıyla bağlayıcı hale getirilmiştir.

 Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün Şişecam Ekonomik Bütünlüğü tarafından yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak Kurulun 11.01.2024 tarihli ve 24-03/33-M sayılı kararıyla inceleme yapılmış, anılan inceleme neticesinde Kurul, elde edilen bulguları ciddi bularak Şişecam ve Çevre Sistemleri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca soruşturma açılmasına, 04.06.2024 tarihli ve 24-24/593-M sayılı ile karar verilmiştir.
Ayrıca, anılan inceleme kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular çerçevesinde Çevre Sistemleri ve Karacalar Nak. Oto. Geri Dön. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (“Karacalar”) cam kırığı fiyatlarını birlikte tespit etmek, rekabeti kısıtlama amacı taşıyan bölge ve müşteri paylaşımı yapmak ve rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüsler hakkında aynı Kanun’un 40. maddesi uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına 04.06.2024 tarih ve 24-24/592-M sayılı kararı ile kara vermiştir.

 Konuya ilişkin 05.07.2024 tarihli duyurunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr