Personel Sertifikasyon Mekanizması Katılım Belgesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de bahsi geçen Katılım Belgesine İlişkin Usul ve Esaslar, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“KVKK”) 23.12.2021 tarihli ve 2021/1296 sayılı Kararı (“Karar”) ile açıklanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Karar kapsamında:

  • Eğitici kurum; Temel eğitim için uygun yer, yeterli personel, eğitim materyali, araç ve gereçlerin temin edilmesini ve katılımcıların temel eğitime katılmasını ve eğitim tutanağının düzenlenmesini sağlayacaktır. 
  • Temel eğitim, en geç eğitimin başlangıç tarihinden 15 gün önce eğitici kurum tarafından ilan edilecektir. Temel eğitim ve sınav ücreti, Kurulun onayı ile eğitici kurum tarafından ayrı ayrı belirlenecektir. 
  • Temel eğitim; katılımcılara kişisel verilerin korunması mevzuatı alanında gerekli donanımın kazandırılmasını amaçlamakta olup, temel eğitim teorik olarak düzenlenecektir. Katılımcılar, temel eğitimde mazeretli veya mazeretsiz toplam ders saatinin %20’sini aşmayacak kadar devamsızlık hakkına sahip olacaktır. Katılım zorunluluğuna aykırılığın tespiti halinde kişi hakkında katılım belgesi düzenlenmiş olsa dahi iptal edilecektir.
  • Temel eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcıların bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla eğitici kurum tarafından bir sınav gerçekleştirilecektir. Katılımcıların temel eğitim sınavında başarılı olması için soruların en az %70’ini doğru cevaplaması gerekmektedir. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, her soru beş (5) seçenekli ve çoktan seçmeli olacak şekilde hazırlanacaktır. Sınavda boş bırakılan veya yanlış cevaplandırılmış sorulardan dolayı herhangi bir puan indirimi yapılmayacaktır. Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili bütün işlemler bittikten sonra eğitici kurum tarafından sonuçlar tutanak altına alınacak ve katılımcılara duyurulacaktır. Katılımcılar sınava ilişkin itirazlarını, itiraz gerekçelerini de yazmak koşuluyla sınav sonuçlarının ilanından itibaren 30 gün içerisinde eğitici kuruma yapacaktır. Eğitici kurum ise, söz konusu itirazı 30 gün içerisinde sonuçlandırarak başvuran kişiye cevap verecektir. Her temel eğitim sonunda katılımcıların üç sınav hakkı bulunmaktadır. Üç sınavdan başarısız olan katılımcılar, yeniden temel eğitimi tamamlamak zorunda olacaklardır. 
  • Eğitim tutanağı, eğitici kurum tarafından düzenlenecektir. Katılım belgesinde yer alacak bilgiler ve şekil şartları Kurum tarafından belirlenecektir. Katılım belgesi, eğitici kurum tarafından düzenlenecek ve Kurum tarafından onaylanacaktır.

Karar metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr