Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

Administrative Law

İçişleri Bakanlığı tarafından (“Bakanlık”) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 05.07.2024 tarihli ve 32593 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler özetle şu şekildedir;

  • Özel güvenlik birimleri ve özel güvenlik şirketleri, bu Yönetmelik kapsamında güvenlik hizmeti verecekleri tesis ve alanlara ilişkin koruma ve güvenlik planlarını hizmetin başladığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde hazırlayarak, güncel bir örneğini valiliğin talep etmesi veya Bakanlık/valilik denetimlerinde ibraz edilmek üzere hazır halde bulunduracaktır.
  • Hizmet içi ve alan eğitimleri bizzat Bakanlıkça verilebileceği gibi Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumları tarafından da verilebilecektir.
  • Hizmet içi eğitimler özel güvenlik izni bulunan kişi, kurum, kuruluş veya özel güvenlik şirketleri tarafından kendi personeline yönelik olarak da verilebilecektir.
  • Özel güvenlik şirketleri, ilgili kişi, kurum veya kuruluşların kendi personeline ve özel güvenlik eğitim kurumlarının talep edenlere yönelik vereceği özel güvenlik alanına ilişkin hizmet içi eğitimlerin müfredatları Bakanlığa bildirilecektir. Bakanlığın oluşturacağı komisyon tarafından izin verilen hizmet içi eğitimler verilebilecektir. Alan eğitimlerinin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecektir.
  • Özel Güvenlik personeli kıyafetlerinde Yönetmelik Eki’nde belirtildiği şekilde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr