Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

Çevre Hukuku

Nükleer Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan, Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 11.06.2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler özetle şu şekildedir;

  • Mevcut Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gönderici” ibaresi “Taşımaya ilişkin yetkilendirme başvurusunda bulunan kişi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Yönetmeliğin 14. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin 16. maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Yönetmeliğin 17. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ““Çok Gizli”” ibareleri ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin 39. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Hizmete Özel”” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğin 5. Maddesine “Kurum”, “Nükleer Güvenlik”,Tasarıma Esas Tehdit”, “TET Belgesi”,TET Komisyonu” tanımları eklenmiştir.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr