KVKK Tarafından VERBİS’e İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımlanmıştır

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum” - “KVKK”) tarafından 04.01.2022 tarihinde yayımlanan kamuoyu duyurusu ile aşağıda yer alan hususlarda hatırlatma yapılmıştır:

  • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“VERBİS”) kayıt başvuru formunun sadece sisteme girilmesi veya Kuruma posta, kargo, kurye, KEP ile iletilmesi ya da elden teslim edilmesi Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olduğu anlamına gelmemektedir.
  • Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması için VERBİS’e kayıt başvuru formunun Kuruma posta, kargo, kurye veya KEP ile iletilmesi ya da elden teslim edilmesi ve Kurumca onaylanması akabinde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS ana sayfada yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Giriş” butonu aracılığıyla giriş yaparak bir “irtibat kişisi” atanması, atanan irtibat kişisi tarafından da yine VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılması ve ilgili veri sorumlusu için “bildirim” düzenlenerek sistem üzerinden bildirimin onaylanması gerekmektedir.
  • VERBİS; kesintisiz olarak erişim, başvuru ve bildirim düzenlemesine açık olup hâlihazırda sistem üzerinden başvuru yapılabilmesi ve bildirim düzenlenmesi imkânı bulunmaktadır. Bu nedenle eksik başvuru ve bildirimlerin bir an önce tamamlanması önem arz etmektedir.
  • Ayrıca, Yönetmelik’in 13. maddesi hükmü gereği VERBİS üzerinden giriş yapılarak “bildirim güncellemesi” yapılması mümkündür.
  • VERBİS’e kaydolmak haricinde, veri sorumlularının Kanun ve ikincil mevzuatta öngörülen diğer yükümlülüklere de uymaları gerekmektedir.

Bahsi geçen kamuoyu duyurusunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr