KVKK Tarafından Veri İhlali Bildirimlerine İlişkin Yeni Kamuoyu Duyuruları Yayımlanmıştır

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) 14.09.2023 tarihli, 2023/1599 sayılı ve 2023/1600 sayılı Kararları ile aşağıda ticaret unvanlarına yer verilen şirkeler tarafından yapılan veri ihlali bildirimlerinin Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum”) internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji Anonim Şirketi ve Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. tarafından Kurula iletilen veri ihlali bildirimlerinde özetle;

  • İhlalin Vodatech Bilişim Proje Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret AŞ (Vodatech) sunucularına yapılan siber saldırı sonucu depolama aygıtlarında bulunan verilerin şifrelenmek suretiyle erişilemez duruma gelmesiyle gerçekleştiği,
  • İhlalin 25.07.2023 tarihinde meydana geldiği ve 31.07.2023 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun henüz bilinmediği,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin henüz tespit edilemediği

ifadelerine yer verilmiştir.

Bahsi geçen kamuoyu duyurularını tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr