Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15 Mart 2023 tarihli ve 32133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklik ile Yönetmeliğin ‘Denetim ve ceza hükümleri’ başlıklı 15. maddesinin 5. fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye 6. fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir. Buna göre;  

  • İdari para cezasının belirlenmesinde; işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınır.’ şeklindeki 5. fıkra; “İdari para cezalarının uygulanmasında Kurul tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınır.” şeklinde değiştirilmiştir. 
  • Eklenen yeni fıkra aşağıdaki şekildedir:

İdari para cezalarının verilmesini gerektirir aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanır.”

Değişiklik öngören Yönetmelik Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 15 Mart 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr