Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 2024 Yılında Uygulanacak İletim Ek Ücretine İlişkin Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“EPDK”) 14.09.2023 tarihli ve 12069 sayılı Kararı (“Karar”)16.09.2023 tarihli ve 32311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu karar uyarınca;

  • 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu 'nun 5 inci maddesinin yedinci fıkrasının (h) bendi ve 10 uncu maddesinin (A) fıkrasının (e) bendi ile Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 2024 yılında uygulanacak iletim ek ücretiTürkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin iletim tarifesinin %0,5 (binde beş)'i olarak belirlenmiştir.
  • İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır ve takip eden ayın 25'ine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılacaktır.

Bu Karar, 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bahsi geçen Karar’ın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr