Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi 1 Mart 2022’ye Ertelenmiştir

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan, Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik”) 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklik ile beraber, 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Mart 2022 olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr