Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik

Sağlık Hukuku

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 18 Nisan 2022 tarihli ve 5428 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kararın, “Fiyatların belirlenmesi” başlıklı 2. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“(11) Yurt dışı ilaç listesinde yer alan ürünler ülkemizde ruhsatlandırıldıktan sonra gerçek kaynak fiyatları, bu Karar ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümlerine göre belirlenir. Ancak ürünlerin depocuya satış fiyatları, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde (EK-4/C) yer alan fiyatının güncel kur karşılığından fazla olamaz.”

Söz konusu Kararın tam metnine buradan erişebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr