Aleyhe Kanunun Geçmişe Uygulanması Yasağına Aykırı Olarak İdari Para Cezası Uygulanmasının Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesini İhlal Ettiğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın (“AYM”), suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin 2021/26923 başvuru numaralı ve 06/03/2024 tarihli “M.G.B.A.H.T. LTD. ŞTİ. Başvurusu” isimli kararı (“Karar”), 11 Haziran 2024 ve 32573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar’a göre;

  • Başvuru, kabahati düzenleyen kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 17/4/2020 tarihinden önce gerçekleşen eyleme yönelik olarak cezalandırılması nedeniyle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği iddiası ile yapılmıştır. Ayrıca cezanın üst sınırdan verilmesi gerekçesinin açıklanmaması, itirazlarının ilgili ve yeterli bir gerekçe gösterilmeksizin reddedilmesi nedenleriyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği ifade edilmiş; kamuya açık belgelerde isminin gizlenmesi talebinde bulunulmuştur.

AYM tarafından;

  • Eylem tarihinde belirli ve öngörülebilir, cezai nitelikte bir hüküm bulunmadığı hâlde sonradan yürürlüğe giren kanun maddesine göre başvurucunun cezalandırıldığı ve cezai nitelikte aleyhe kanunun geçmişe uygulandığının anlaşıldığı,
  • Buna karşın mahkemelerce başvurucunun bu husustaki itirazları değerlendirilmeyip üst sınırdan uygulanan yaptırımın usul ve kanuna uygun olduğu sonucuna ulaşıldığı,
  • Sonuç olarak başvurucunun eylem tarihinde yürürlükte olmayan kanun maddesine dayanılarak cezalandırılması nedeniyle Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği

belirtilerek, Anayasanın 38. maddesinde güvence altına alınan  suçta ve cezada kanunilik ilkesinin İHLAL EDİLDİĞİNE karar verilmiştir.

AYM’nin söz konusu kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr