Araç Kiralama Sektöründe Kara Liste Uygulamaları Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararı

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden ihbarlar kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 15. maddesi çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, araç kiralama sektöründe “kara liste” yazılımlarına/programlarına/uygulamalarına başvurulduğu anlaşılmıştır.

Kurulun ilke kararı, 20 Ocak 2022 tarihli ve 31725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan inceleme neticesinde;

  • Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen genel ilkelere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen işleme şartlarına ve Kanun’un 8. maddesinde düzenlenen aktarıma ilişkin hükümlere aykırı olarak araç kiralama sektöründe kara liste uygulamaları kapsamında kişisel verilerin işlenmesi halinde, söz konusu veriler üzerinde hakimiyeti bulunan araç kiralama şirketlerinin yazılım şirketleri ile ‘ortak veri sorumlusu’ olarak değerlendirileceklerine,
  • Hukuka aykırı bu gibi uygulamalara son verilerek, araç kiralama sektöründe kişisel veri işleme süreçlerinin Kanuna uygun olmasını teminen Kanun’un 12. maddesinde düzenlenen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğine,
  • Söz konusu önlemleri almaksızın ve Kanun hükümlerine aykırı şekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında Kanunun 18. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bahsi geçen kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık     

info@zumbul.av.tr