Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/26) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Banka Hukuku

18/09/2023 tarihli ve 32313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/26) (“Tebliğ”) ile 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’in 4. maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik öncesinde, 28/12/2021 tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir” hükmündeki kural; kimlerin, ne zamandan itibaren bankalarında mevcut olan altın hesaplarını Türk lirasına çevirebileceklerine dair değişikliğe uğramıştır.

Tebliğ ile, Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/8/2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tebliğ 18/09/2023 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr