42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

Vergi Hukuku

42 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (“Taslak Tebliğ”) hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 11 Mayıs 2022 tarihinde, 13 Mayıs 2022 tarihine kadar kamuoyu görüşü alınmak üzere internet sitesinde yayımlanmıştır.

Taslak Tebliğ’de yer alan düzenlemeler özetle aşağıdaki şekildedir;

  • Tebliğin (II/B-7.) bölümünde yer alan ibarelerde değişiklik yapılmıştır.
  • Aynı Tebliğin  (II/B-7.6.) bölümün sonuna paragraf eklenmiştir.
  • Aynı Tebliğin (II/B-12.) bölümünde yer alan sürelerde değişiklik yapılmıştır.
  • Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümüne “7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” bölümü eklenmiştir.
  • Aynı Tebliğin (II/E-10.) bölümüne “11. Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde İstisna” bölümü eklenmiştir.
  • Aynı Tebliğe (EK: 30) ve (EK: 31) eklenmiştir.

Taslak Tebliğ’de yer alan 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile Tebliğine eklenen (EK: 30) 1/5/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 5 inci maddesi ile eklenen (EK: 31) 15/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ taslağının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Zümbül Hukuk ve Danışmanlık

info@zumbul.av.tr