Haftaya Dair Hukuki Gelişmeler

 1. RTÜK Yönetmeliklerinde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (“RTÜK”) tarafından hazırlanan,

 1. Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 2. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
 3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05/06/2024 tarihli ve 32567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yönetmeliklerle getirilen değişiklikler özetle şu şekildedir;

 • Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:
 • Eklenen 15/A maddesi ile yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerinin yıllık net satışlarının %1,5’ini izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar Üst Kurula ödemeleri öngörülmüştür.

 

 • Koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri Üst Kurul tarafından talep edilmesi hâlinde yıllık net satışlarını gösteren her türlü bilgi, belge ve defterlerini 15 günlük süre içinde ibraz etmekle yükümlü olacaklardır. Zor durumda bulunmaları sebebiyle bu yükümlülüğü yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecilerine, sürenin bitiminden önce yazılı olarak talep etmeleri halinde 15 gün ek süre verilebilecektir.

 

Yönetmelik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:
 • Eklenen 6/ğ maddesiyle ayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının yıllık net satışlarının yüzde %1,5’ini, izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar Üst Kurula ödemeleri öngörülmüştür.
 • Eklenen 8/A maddesiyle ayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar Üst Kurul tarafından talep edilmesi hâlinde yıllık net satışlarını gösteren her türlü bilgi, belge ve defterlerini 15 günlük süre içinde ibraz etmekle yükümlü olacaklardır.  Zor durumda bulunmaları sebebiyle bu yükümlülüğü yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, sürenin bitiminden önce yazılı olarak talep etmeleri halinde 15 gün ek süre verilebilecektir.

Yönetmelik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik:
 • Eklenen 6/h maddesiyle yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının yıllık net satışlarının yüzde %1,5’ini, izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar Üst Kurula ödemeleri öngörülmüştür.
 • Eklenen 8/A maddesiyle yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar Üst Kurul tarafından talep edilmesi hâlinde yıllık net satışlarını gösteren her türlü bilgi, belge ve defterlerini 15 günlük süre içinde ibraz etmekle yükümlü olacaklardır. Zor durumda bulunmaları sebebiyle bu yükümlülüğü yerine getiremeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, sürenin bitiminden önce yazılı olarak talep etmeleri halinde 15 gün ek süre verilebilecektir.

Yönetmelik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Rekabet Kurumu Tarafından Apple’a Soruşturma Başlatılmıştır

Rekabet Kurumu (“Kurum”) kendi ödeme sistemlerini zorunlu tuttuğu gerekçesiyle, 21.05.2024 tarih ve 24-23/525-M sayılı kararıyla Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştır.

Kurum, basın duyurusunda, Apple’ın App Store’da alternatif ödeme sistemlerinin kullanılmasına izin vermediği ve kullanıcıların alternatif kanallar hakkında bilgi alamadığı konusundaki şüphelerden dolayı soruşturma başlatıldığını ifade etmiş; ayrıca daha uygun fiyatlı seçeneklere ulaşımın kısıtlanıp kısıtlanmadığı yönünde araştırma yürütüleceği belirtilmiştir.

Kurum, uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesinin de engellendiğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda ödeme sisteminin zorunlu tutularak geliştiricilerin seçim özgürlüğünün ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının ve aynı zamanda satışlardan kestiği %30’luk komisyonun da soruşturma sürecinde inceleneceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Apple Inc. ve Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin uygulama mağazası olan App Store’da alternatif ödeme sistemlerini kullandırmamak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 

 

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Rekabet Kurumu: Bir Kozmetik Şirketi Hakkında İdari Para Cezası Uygulanmasına Karar Verilmiştir

Rekabet Kurumu (“Kurum”) tarafından CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma neticesinde verilen karar Kurumun resmi internet sitesinde 05/06/2024 tarihinde yayımlanmıştır.

13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(2) sayılı Rekabet Kurulu kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara ve incelenen dosya kapsamına göre,

 1. CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,
 2. Söz konusu uygulamaların 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile öngörülen grup muafiyetinden yararlanamadığına, anılan uygulamalara bireysel muafiyet de tanınamayacağına,
 3. Bu nedenle, CHI Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası uyarınca 2023 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 93.776,19-TL idari para cezası verilmesine

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Yerel Arama Hizmetleri Soruşturması: Rekabet Kurumu Tarafından Tedbir Önerilerini Yerine Getirmediği Süre İçin Google’a 428 Milyon TL Ceza Uygulanmasına Karar Verilmiştir

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) 10 Haziran 2024 tarihli basın duyurusuna göre, Rekabet Kurulu’nun (“Kurul”) kararı uyarınca Google’a 428 Milyon TL ceza uygulanmasına karar verilmiştir.

Rekabet Kurulu’nun 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, Google’ın genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğu, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiş, Google hakkında 296.084.899,49 TL idari para cezasına hükmedilmişti. 

Kurul ayrıca Google’a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmişti. Bu kapsamda Google’ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekmekteydi. Akabinde Kurulun 21.03.2024 tarihli toplantısında, Google tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verilmişti.

Ancak Google’ın bahsedilen yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediğinin tespiti üzerine Kurul, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından yeni tasarımların uygulanmaya alınmasına kadar Google’a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca her gün için idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

Bu doğrultuda Kurul, günlük idari para cezasının 21.05.2024 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına ve Google hakkında yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamamasının yaptırımı olarak toplamda yaklaşık 482 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. 

Kurum’un ilgili basın açıklamasının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi ve Masak Online Sistemi Güncellenmiştir

Ödeme ve elektronik para kuruluşları sektörüne özgü şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi (“Rehber”) ve Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Formu (“Form”), sektör temsilciler ve sektör birliklerinden alınan görüş ve öneriler ile Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu çerçevesinde güncellenmiştir.

Rehber’de özetle:

 • Form sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsaması sağlanmış,
 • Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri eklenmiş,
 • Gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklenmiş,
 • Bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kategorileri eklenmiş,
 • Şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları eklenmiş,
 • Referans değer tabloları güncellenmiş ve kodlamalar değiştirilmiş,
 • Kimlik tespit türü ve İşleme Aracılık Eden Finansal Kuruluş bilgileri bölümleri eklenmiş,
 • Yeni şüphe kategorileri eklenerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirilmiştir.

Rehber’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Form’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.  

 

 1. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından “CTD Kılavuzu”nun Başvuru Sahiplerine Bildiri Eki Güncellenmiştir

11/12/2021 tarih ve 31686 sayı ile yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği” ne uygun olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“Kurum”) yapılan beşeri tıbbi ürün ruhsat başvurularının CTD (Ortak Teknik Doküman) formatında sunulması için usul ve esasları belirleyen CTD Kılavuzu”nun Başvuru Sahiplerine Bildiri (“BSB”) eki güncellenerek yayımlanmıştır.

BSB’ye göre;

 • Daha önce ruhsatlandırılmış olan tıbbi ürünlerin dosyalarının yeni CTD formatında yeniden formatlandırılması zorunluluğu yoktur.
 • Ruhsat sahibi dosyasını yeniden formatlandırmak isterse, bu işlemin yapılmasına izin verilecektir; ancak, söz konusu işlemin dosyanın klinik dışı ve klinik bölümlerinde yapılması tavsiye edilmemektedir.
 • Bir dosyanın yeniden formatlandırılması, dosya içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadığından, yasal açıdan varyasyon tanımına girmez.
 • Bir ücret alınıp alınmayacağı konusunda Kurum karar verecektir.

Bildirinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz TİTCK Tarafından Güncellenmiştir

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK/Kurum”) tarafından Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri İçin Yapılacak Müracaatlara Dair Kılavuz güncellenmiştir. Söz konusu Kılavuz 07.06.2024 tarihinde Kurum’un resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • Kılavuzun amacı; yurt dışında üretilen ve ülkemize ithal edilecek olan beşerî tıbbi ürünlerin imalat yerlerinin İyi İmalat Uygulamaları denetim başvurularının değerlendirilmesi ve denetim süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 • Kılavuz, yurt dışında üretilen ve ülkemize ithal edilecek olan beşerî tıbbi ürünlerin ve ileri tedavi tıbbi ürünlerinin imalat yerlerinin İyi İmalat Uygulamaları denetim başvuruları ve denetim süreçlerini kapsamaktadır.
 • Kılavuz yurt dışında üretilip, ülkemize ithal edilecek ürünler için yapılacak yerinde GMP denetimleri/dosya üzerinden denetimler/risk bazlı denetimler ile ilgili olarak başvuru, denetim ve denetim sonrası süreçler ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususları belirtilmektedir.
 • Kılavuzda GMP denetiminin kapsamı ı̇le ı̇lgili esaslar düzenlenmiş olup yurt dışında üretilip ülkemize ithal edilecek ürünlerin bulk üretim, primer ambalajlama, sekonder ambalajlama, kalite kontrol testlerinin yapıldığı laboratuvarlar ve seri serbest bırakma faaliyetlerinin GMP denetimleri bu kılavuz hükümleri çerçevesinde yürütüleceği belirtilmektedir. 
 • Düzenlenecek GMP sertifikalarının geçerlilikleri ilgili tesisinin denetim tarihinden itibaren 3 yıldır. Risk bazlı denetim sonucu düzenlenecek GMP sertifikasının geçerlilik süresi, bir önceki sertifikanın geçerlilik süresinin dolmasından itibaren 3 yıldır. Dosya üzerinden yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek GMP sertifikasının geçerlilik süresi de başvuruya esas yerinde denetlenen ürünün GMP sertifikasının geçerlilik süresi kadardır.
 • Kriz, acil durumlar, salgın, pandemi gibi halk sağlığını tehdit eden olağanüstü durumlardan kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle beşeri tıbbi ürünlerin üretim ve tedarik süreçleri ile ilgili yaşanabilecek aksaklıkların azaltılması, ürünlerin piyasaya arzının devamlılığı ile vatandaşların tedavileri için gerekli olan beşeri tıbbi ürünlere erişiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Kurum tarafından alınan tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası kısıtlamalar nedeniyle yurt dışında bulunan üretim tesislerinde yerinde GMP denetimlerinin gerçekleştirilememesi durumunda uygulanacak hükümlere Kılavuzda yer verilmiştir. Bu kapsamda; ithalatçı firmaların ruhsatına sahip oldukları/ruhsat başvurusunda bulundukları ürünlerle ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında yükümlülükleri devam edecektir.

Bahsi geçen Kılavuz’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 11.06.2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

 

Böylelikle, kriz çalışma sürelerini geçici olarak azaltan veya faaliyetlerini durduran işletmelere, sigortalı işçi sayısını koruma şartıyla verilen Kısa Çalışma Ödeneği (“KÇÖ”) şartları yeniden belirlenmiştir. Konuyla ilgili 2011’de çıkarılan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, yerine 14 maddelik yeni bir yönetmelik getirilmiştir.

Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler özetle şu şekildedir;

 • Yönetmelik’e göre genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, salgın gibi zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılmasını talep eden işveren için SGK’ya başvurma zorunluluğu getirilmiştir.
 • Bu talepte krizin işyerine etkileri, zorlayıcı sebeplerle birlikte kısa çalışmaya tabi sigortalılarla ilgili liste bildirilecektir.
 • Kısa çalışma süresi işyerinin haftalık normal çalışma süresinin üçte birinden az olamayacağı düzenlenmiştir.
 • SGK işverenin talebini sebep ve şekil yönünden değerlendirecektir.
 • Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığı, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, SGK tarafından karara bağlanacaktır.
 • Afetlerden doğrudan etkilenen işyerlerinin başvurularında SGK Yönetim Kurulu Kararı aranmayacaktır. Ancak afetten doğrudan etkilenmediği halde nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması ve stok artışı gibi sebeplerle KÇÖ’den yararlanmak amacıyla yapılan başvurular doğrudan reddedilecektir.
 • Sigortalı; kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son üç yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması halinde KÇÖ’den yararlanabilecektir.
 • Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı düzeyinde olacak. KÇÖ ödeme süresi 3 ayı aşamayacaktır.

 

Yönetmelik 01/03/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Aleyhe Kanunun Geçmişe Uygulanması Yasağına Aykırı Olarak İdari Para Cezası Uygulanmasının Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesini İhlal Ettiğine Dair Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın (“AYM”), suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin 2021/26923 başvuru numaralı ve 06/03/2024 tarihli “M.G.B.A.H.T. LTD. ŞTİ. Başvurusu” isimli kararı (“Karar”), 11 Haziran 2024 ve 32573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar’a göre;

 • Başvuru, kabahati düzenleyen kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 17/4/2020 tarihinden önce gerçekleşen eyleme yönelik olarak cezalandırılması nedeniyle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği iddiası ile yapılmıştır. Ayrıca cezanın üst sınırdan verilmesi gerekçesinin açıklanmaması, itirazlarının ilgili ve yeterli bir gerekçe gösterilmeksizin reddedilmesi nedenleriyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği ifade edilmiş; kamuya açık belgelerde isminin gizlenmesi talebinde bulunulmuştur.

AYM tarafından;

 • Eylem tarihinde belirli ve öngörülebilir, cezai nitelikte bir hüküm bulunmadığı hâlde sonradan yürürlüğe giren kanun maddesine göre başvurucunun cezalandırıldığı ve cezai nitelikte aleyhe kanunun geçmişe uygulandığının anlaşıldığı,
 • Buna karşın mahkemelerce başvurucunun bu husustaki itirazları değerlendirilmeyip üst sınırdan uygulanan yaptırımın usul ve kanuna uygun olduğu sonucuna ulaşıldığı,
 • Sonuç olarak başvurucunun eylem tarihinde yürürlükte olmayan kanun maddesine dayanılarak cezalandırılması nedeniyle Anayasa'nın 38. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edildiği

belirtilerek, Anayasanın 38. maddesinde güvence altına alınan  suçta ve cezada kanunilik ilkesinin İHLAL EDİLDİĞİNE karar verilmiştir.

AYM’nin söz konusu kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır

Nükleer Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan, Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 11.06.2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler özetle şu şekildedir;

 • Mevcut Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gönderici” ibaresi “Taşımaya ilişkin yetkilendirme başvurusunda bulunan kişi” şeklinde, aynı fıkrada yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Aynı Yönetmeliğin 13. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Yönetmeliğin 14. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Aynı Yönetmeliğin 16. maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Yönetmeliğin 17. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Yönetmeliğin 28. maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ““Çok Gizli”” ibareleri ““Gizli”” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Aynı Yönetmeliğin 39. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ““Çok Gizli”” ibaresi ““Hizmete Özel”” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Aynı Yönetmeliğin 5. Maddesine “Kurum”, “Nükleer Güvenlik”,Tasarıma Esas Tehdit”, “TET Belgesi”,TET Komisyonu” tanımları eklenmiştir.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 1. Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

Nükleer Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 11.06.2024 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylelikle 8/8/2020 tarihli ve 31207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler özetle şu şekildedir;

 • Nükleer tesislerle ve nükleer maddelerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi sırasında emniyetin sağlanmasında asıl sorumluluk yetkilendirilen kişiye ait olacaktır. Yetkilendirilen kişi, emniyetin sağlanmasında  Yönetmelik uyarınca fiziksel koruma sistemi kurup etkin bir şekilde işleterek nükleer tesisleri ve nükleer maddeleri hedef alan hırsızlık, sabotaj, yetkisiz erişim ve diğer kötü niyetli girişimlerin önlenmesini, olasılıklarının ve etkilerinin en aza indirilmesini, nükleer maddenin çalınması veya kaybolması durumunda ilgili mercilerin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlayarak halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin korunmasını sağlayacak olan kişidir.
 • Tasarıma Esas Tehdit (“TET”) Komisyonu Kurum koordinasyonunda kurulacak ve Komisyonun çalışma usul ve esasları Kurum tarafından belirlenecektir.
 • İlgili mevzuat kapsamında Kurum tarafından yetkilendirmeye tabi tutulan ve Yönetmelik ekinde yayımlanmış tabloya göre sınıflandırılmış nükleer maddeleri içeren tesisler için dereceli yaklaşım esas alınarak TET Komisyonu tarafından TET Belgesi düzenlenecektir. TET Belgesi, yetkilendirilen kişiye Kurum tarafından bildirilecektir.
 • Nükleer hammadde işleme tesisleri ve madenler için TET Belgesi düzenlenemeyecektir.
 • Yetkilendirilen kişi nükleer tesislere ve nükleer maddelere karşı kötü niyetli bir girişimden şüphelendiğinde, gerekçeleriyle birlikte durumu derhâl Kuruma ve ilgili kolluk kuvvetlerine bildirir ve bu durumu en geç üç iş günü içinde Kuruma, ilgili valiliğe ve ilgili kolluk kuvvetlerine rapor etmekle yükümlü olacaktır.
 • Nükleer emniyet planı, sahaya nükleer madde getirilmesinden sahanın düzenleyici kontrolden çıkartılmasına kadar olan süreçte alınacak emniyet önlemlerini içerecektir.
 • Yetkilendirilen kişi, inşaat izni başvurusu sırasında gerekli bilgileri içeren nükleer emniyet planını Kuruma sunacaktır.
 • Tehdit durumunda dahi fonksiyonlarını yerine getirebilecek özelliklere sahip ve bu Yönetmelikte belirtilen şekilde Merkezi Alarm İstasyonu (“MAİ”) kurmakla ve işletmekle yükümlü olacaktır.
 • Yetkilendirilen kişinin emniyetle ilgili yükümlülükleri Kurum’un denetimine tabi olacaktır.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.