BELÇİKA MASASI

 

 

Belçika’nın Avrupa Birliği’nin başkenti olarak kabul edilmesi, ülkeyi politik ve ticari anlamlarda önemli kılmaktadır.

Merkez Bankasının 2002-2017 verilerine göre Belçika sermayeli firmalar tarafından ülkemizde 8 milyar 424 milyon Dolar tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Ülkeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi bakımından yakın zamanlı girişimleri bulunmakta olup, yatırımların artırılması amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

Her İki Ülke Dahilinde Hukuki Hizmet Sağlayabilmek Neden Önemli?

Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiliklerin işbu ülke şirketleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir ticari ilişkiler oluşturmasında Türk Hukuku ve Belçika Hukuku’nda yetkin kişilerin desteğinin gerekliliği kaçınılmazdır.

İşbu kapsamda Zümbül Hukuk ve Danışmanlık aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere birçok alanda hukuki destek sağlamaktadır. 

  • Söz konusu girişimlerde hedef ülkenin şirket kuruluş, devralma ve birleşmelerini düzenleyen kanunları kadar, ülkenin prosedürel yaklaşımları da önem taşımaktadır. İşbu sebeple Belçika’daki konusunda uzman ve deneyimli iş ortaklarımızla, Türk yatırımcıların kolay, hızlı ve en az maliyetle ticari ilişkiler ve iştirakler oluşturabilmeleri adına hizmet sunmaktayız.
  • Türk şirketlerinin Belçika’da işçi çalıştırması yahut Türkiye’deki işçilerinin Belçika’ya transferi noktasında Türk Hukukunun öngördüğü hak ve yükümlülükler kadar Belçika Hukuku’nun gerekliliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık iş sözleşmelerinin oluşturulması, işçi transferi süreçlerinin yönetilmesi, sosyal güvenlik yasalarının gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve daha birçok alanda Belçika-Türk Hukukunda uzman avukatlarla kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktadır.
  • Tüzel ya da gerçek kişilerin fikri mülkiyet haklarının Türkiye dahilinde korunması çoğu senaryoda yeterli olmamaktadır. Bu noktada Belçikalı iş ortaklarıyla, Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, kapsamlı bir danışmanlık hizmetinin sağlanmasının yanı sıra, işbu hakların korunması noktasında yerine getirilmesi gereken prosedürel adımlarda da destek sunmaktadır.
  • İki ülke arasında oluşturulan ticari ilişkiler aynı zamanda iki ülke vatandaşlarına ait kişisel verilerin aktarılmasını da gerektirebilmektedir. Bu durumda Belçika’da geçerli olan Veri Koruma Tüzüğü ile Türkiye’deki Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun gereklilikleri çok iyi analiz edilmeli ve süreci bu doğrultuda yürütebilecek her iki ülke kanunlarına da hakim avukatlarca hukuki altyapı oluşturulmalıdır. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, şirketlerin ticari ilişkilerinin güvenli ve kanuna uygun olarak oluşturulması noktasında her iki ülke kapsamında hizmet sunarak, şirketleri daha sonradan karşılaşılması arzu edilmeyecek hukuki yaptırımlardan korumayı amaçlayan uyumluluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Konuya ilişkin bilgi almak, Belçika-Türkiye bağlantılı iş ortaklarımızla iletişime geçmek için belgiumdesk@zumbul.av.tr  e-mail adresini kullanabilir yahut +90 212 585 06 51 telefon numarası üzerinden bizleri arayabilirsiniz.

__

* gerekli alanlar

__ (0)