ALMANYA MASASI

İstatistik Kurumunun Şubat 2019 güncel verilerine göre, Türkiye’nin 1 milyar 225 milyon dolarla en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Bu da ülkeler arası politik ilişkilerin gelişiminden hukuki münasebetine kadar birçok alanda etki yaratmaktadır.

Türkiye’deki genç iş gücü potansiyeli ve arza cevap verebilecek yoğunluktaki nüfusu Alman yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Aynı şekilde Türk şirketlerinin Avrupa pazarına oranla daha ucuz ve kaliteli ürün sunma kapasitesi, söz konusu şirketlerin Alman pazarında pay edinmesine olanak sağlamaktadır. Tüm bu sebeplerle gerek Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Alman Şirketleri gerekse Almanya’ya mal ve hizmet sunmayı yahut yabancı iştirak oluşturmayı hedefleyen Türk şirketleri sıklıkla hukuki desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Her İki Ülke Dahilinde Hukuki Hizmet Sağlayabilmek Neden Önemli?

Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin Alman şirketleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir ticari ilişkiler oluşturmasında Türk hukuku ve Alman hukukunda yetkin kişilerin desteğinin gerekliliği kaçınılmazdır.

İşbu kapsamda Zümbül Hukuk ve Danışmanlık aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere birçok alanda hukuki destek sağlamaktadır. 

  • Söz konusu girişimlerde hedef ülkenin şirket kuruluş, devralma ve birleşmelerini düzenleyen kanunları kadar, ülkenin prosedürel yaklaşımları da önem taşımaktadır. İşbu sebeple Almanya’daki konusunda uzman ve deneyimli iş ortaklarımızla ,Türk yatırımcıların kolay, hızlı ve en az maliyetle ticari ilişkiler ve iştirakler oluşturabilmeleri adına hizmet sunmaktayız.
  • Türk şirketlerinin Almanya’da işçi çalıştırması yahut Türkiye’deki işçilerinin Almanya’ya transferi noktasında Türk Hukukunun öngördüğü hak ve yükümlülükler kadar Alman Hukuku’nun gerekliliklerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık iş sözleşmelerinin oluşturulması, işçi transferi süreçlerinin yönetilmesi, sosyal güvenlik yasalarının gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve daha birçok alanda Alman-Türk Hukukunda uzman avukatlarla kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktadır.
  • Tüzel ya da gerçek kişilerin fikri mülkiyet haklarının Türkiye dahilinde korunması çoğu senaryoda yeterli olmamaktadır. Bu noktada Alman iş ortaklarıyla, Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, kapsamlı bir danışmanlık hizmetinin sağlanmasının yanı sıra, işbu hakların korunması noktasında yerine getirilmesi gereken prosedürel adımlarda da destek sunmaktadır.
  • İki ülke arasında oluşturulan ticari ilişkiler aynı zamanda iki ülke vatandaşlarına ait kişisel verilerin aktarılmasını da gerektirebilmektedir. Bu durumda Almanya’da geçerli olan Veri Koruma Tüzüğü ile Türkiye’deki Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nun gereklilikleri çok iyi analiz edilmeli ve süreci bu doğrultuda yürütebilecek her iki ülke kanunlarına da hakim avukatlarca hukuki altyapı oluşturulmalıdır. Zümbül Hukuk ve Danışmanlık, şirketlerin ticari ilişkilerinin güvenli ve kanuna uygun olarak oluşturulması noktasında her iki ülke kapsamında hizmet sunarak, şirketleri daha sonradan karşılaşılması arzu edilmeyecek hukuki yaptırımlardan korumayı amaçlayan uyumluluk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

"Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret çok iyi düzeyde gidiyor, iki ülke arası cazip mal ve hizmetlerin sunulduğu sürece daha da gelişecek.”

- Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Dr. Markus C. Slevogt,

 

Konuya ilişkin bilgi almak, Almanya-Türkiye bağlantılı iş ortaklarımızla iletişime geçmek için germanydesk@zumbul.av.tr  e-mail adresini kullanabilir yahut +90 212 585 06 51 telefon numarası üzerinden bizleri arayabilirsiniz.